Начало / Медицински изделия / Interject катетър с игла за инжекционна терапия

Interject катетър с игла за инжекционна терапия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaA3882507954
11/11/2021 17:08
12/11/2021 10:48
03/09/2021 10:00
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Корпорация
БСК
ЕИК
042695240
US
Малборо
MA 01752
300 Бостън Сайнтифик Уей
Кати Петерсон
+1 5086834000
katy.peterson@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Храносмилателна система и метаболизъм
GMDN
38825
Interject катетър с игла за инжекционна терапия
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Игла за хемостаза. Съвместима за работа с гастроскоп, колоноскоп и ендо - ехо ултразвук.
Еднократна употреба
M00518XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 616288
26/05/2024