Начало / Медицински изделия / Advanix панкреатични стентове

Advanix панкреатични стентове

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbA4270131499
11/11/2021 15:15
11/11/2021 16:17
03/09/2021 10:00
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Корпорация
БСК
ЕИК
042695240
US
Малборо
MA 01752
300 Бостън Сайнтифик Уей
Кати Петерсон
+1 5086834000
katy.peterson@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Храносмилателна система и метаболизъм
GMDN
42701
Advanix панкреатични стентове
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Пластмасов стент за панкреасно протезиране. Произведен от специален полимер с твърда и гладка повърхност с тънка стена осигуряваща по-голям вътрешен диаметър и по-добра проходимост. Върхът е скосен тип-редуцира риска от перфорация и травма. Форма - прав.
Еднократна употреба
M00536XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 616288
26/05/2024