Начало / Медицински изделия / Дезинфектант за апарати за хемодиализа

Дезинфектант за апарати за хемодиализа

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV4763189459
GTIN
47631
08/11/2021 15:11
08/11/2021 17:19
04/11/2021 16:30
Данни за производителя
İnspramed Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İnspramed Medikal
ЕИК
123456789
TR
Melikgazi-Kayseri
Necaatdin Tekin
+90 549 549 9893
commercial@inspramed.com.tr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Анита Лилова
02/920-01-23
anita.lilova@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Анита Лилова
02/920-01-23
anita.lilova@dutchmed.bg
IV-P-T/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
47631
Дезинфектант за апарати за хемодиализа
Inspradez C50
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
M.2013.106.2211
30/08/2023