Начало / Медицински изделия / Z-stem cementless Standard

Z-stem cementless Standard

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM1315825442
07/11/2021 14:16
08/11/2021 13:59
17/01/2018 12:21
Данни за производителя
МЕРЕТЕ МЕДИКЪЛ ООД
МЕРЕТЕ
Друго
CE сертификат
7013GB410150402
DE
Лукенвалд
14943
Бернард Боймел
+49 (0)30 77 99 80 – 164
+49 (0)30 76 68 03 – 61
bbaeuml@merete.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
UMDNS
13158
Z-stem cementless Standard
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
HS15001-12;HS15101-12;HS15021
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
BioBallMaxiMotionЦиментна купа BioBallMaxiMotionЦиментна купа HM35146 - HM35168 Циментна купа BioBall MaxiMotion
BioBallMaxiMotion Безциментна BioBall® MaxiMotion™ Купа TPS HM35246 - HM35268 Безциментна купа BioBall MaxiMotion
MaxiMotion XPE инлей MaxiMotion XPE инлей ø 28 мм HM35812 - HM35823 Инлей за глава ø 28 мм
BIOLOX delta керамична глава BIOLOXdelta керам глава 12/14 HB51228;HB52228;HB53228 Керамична ацетабулна глава
Общи търговски данни
В процес на обработка
13050GB411190902
27/05/2024