Начало / Медицински изделия / TEMREN Atherectomy System

TEMREN Atherectomy System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1751925251
26/10/2021 16:10
27/10/2021 15:56
26/10/2021 12:05
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
ІV-Р-Т / МИ 495
15/07/2009
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17519
TEMREN Atherectomy System
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Атеректомичната система TEMREN се използва за отваряне на оклузии и стенози, получени в остър, подостър и хроничен период, и по-специално при периферни оклузии на артериите.
Еднократна употреба
ATA0001- ATA0005
Общи търговски данни
В процес на обработка
27/10/2021
26/10/2021
M.2016.106.6913-1
27/05/2024