Начало / Медицински изделия / EXTENDER Drug-Released PTA Baloon

EXTENDER Drug-Released PTA Baloon

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6255140658
26/10/2021 15:43
27/10/2021 15:45
26/10/2021 12:05
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
ІV-Р-Т / МИ 495
15/07/2009
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
62551
EXTENDER Drug-Released PTA Baloon
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
EXTENDER лекарство освобождаващ балон катетър е балонен катетър с освобождаване на паклитаксел, който може да се прилага с техника на водене (OTW) или бърза обмяна (RX) и да се използва при заболяване на оклузивна артерия.
Еднократна употреба
BTK15120L - LPRX4030X
Общи търговски данни
В процес на обработка
27/10/2021
26/10/2021
M.2017.106.8756-1
27/05/2024