Начало / Медицински изделия / Steril Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent

Steril Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5877115012
26/10/2021 14:36
27/10/2021 15:37
26/10/2021 12:05
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
ІV-Р-Т / МИ 495
15/07/2009
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
58771
Steril Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent
Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent System
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
ATLAS CoCr Коронарна стентна система, елуираща лекарства е биоразградим полимерно покрит с кобалтов хром стент с лазерно изрязан дизайн, който освобождава сиролимус.
Еднократна употреба
ACC2.00X08X5FXS - ACC5.00X40X5
Общи търговски данни
В процес на обработка
27/10/2021
26/10/2021
M.2021.106.14503-1
27/05/2024