Начало / Медицински изделия / Atlas Endovascular Stent Graft System

Atlas Endovascular Stent Graft System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC4352646587
26/10/2021 15:25
27/10/2021 15:14
26/10/2021 12:05
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
ІV-Р-Т / МИ 495
15/07/2009
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
43526
Atlas Endovascular Stent Graft System
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Atlas Ендоваскуларна стентна система за присаждане е саморазширяващ се нитинолов стент, облицован с експандиран политетрафлуороетилен (ePTFE). Нитиноловият стент има общо четири рентгеноконтрастни танталови маркера в двата края, които увеличават видимостта при флуороскопия
Еднократна употреба
AESG-10-27 - AESG-9-57
Общи търговски данни
В процес на обработка
27/10/2021
26/10/2021
M.2021.106.14531
27/05/2024