CETRIDINE FORTE CE

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IIaJ1127995686
19/10/2021 18:08
20/10/2021 16:02
19/10/2021 16:18
Данни за производителя
ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
ЕИК
814181757
BG
VTR
Велико Търново
Петя Милкова
0887835779
p.milkova@hmi-company.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИ
ЕИК
814181757
BG
VTR
Велико Търново
Петя Милкова
0887835779
p.milkova@hmi-company.com
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас ІІ а
Антиинфекциозни средства
UMDNS
11279
CETRIDINE FORTE CE
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
MED31123
29/11/2022