MIRUS HEMORRHOID STAPLER

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV4673734412
15/10/2021 16:19
18/10/2021 09:20
14/10/2021 16:51
Данни за производителя
MERIL ENDO SURGERY PVT LTD
MERIL ENDO SURGERY
Друго
Код на производителя
3007205024
IN
CHALA
Chhagan Donodе
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
ІV-Р-Т / МИ 495
15/07/2009
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
46737
MIRUS HEMORRHOID STAPLER
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
MPPH34R3 - MPPH34R3
Общи търговски данни
В процес на обработка
18/10/2021
18/10/2021
2195-MED-2012001
26/05/2024