Начало / Медицински изделия / Myra BMS-BallоonExpandable Peripheral Stent System

Myra BMS-BallоonExpandable Peripheral Stent System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC4793275318
15/10/2021 16:18
15/10/2021 16:40
14/10/2021 16:48
Данни за производителя
Meril Life Sciences Pvt.Ltd.
Meril Life Sciences
Друго
Код на производителя
5207017977
IN
CHALA
396191
Chhagan Donodе
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
4550
Нешо Чипев 1
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛФАРМА ООД
ЕИК
112064200
BG
PAZ
Пещера
4550
Нешо Чипев 1
Христо Петков
+359896666958
hpetkov@bulpharma.bg
ІV-Р-Т / МИ 495
15/07/2009
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
47932
Myra BMS-BallоonExpandable Peripheral Stent System
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Балонно разширяемата периферна стент система е предназначена за употреба при лечение на атерослеротични заболявания на периферните артерии под аортната дъга.
Еднократна употреба
MYB05017A - MYB10057B
Общи търговски данни
В процес на обработка
18/10/2021
18/10/2021
10000380498-PA-NA-IND
27/05/2024