Начало / Медицински изделия / 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit

2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000064487
14/10/2021 11:36
14/10/2021 12:26
23/08/2021 16:51
Данни за производителя
Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD
Друго
00000
00000
CN
Guangzhou
Niang Zarg
+86-020-82557192
service@dochekbio.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
0619C4X001
Общи търговски данни
В процес на обработка