Начало / Медицински изделия / EXTENDER Drug-Released PTA Balloon Catheter

EXTENDER Drug-Released PTA Balloon Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6255118510
13/10/2021 12:10
13/10/2021 15:48
28/09/2021 09:22
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
Данни за търговеца на едро
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
БГ/WDA/MD-0105
28/01/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
62551
EXTENDER Drug-Released PTA Balloon Catheter
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-45039; ИАЛ-45036
21/09/2021
20/09/2021
М.2017.106.8756-1
27/05/2024