Начало / Медицински изделия / Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent System

Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5877127559
04/10/2021 10:50
04/10/2021 11:52
28/09/2021 09:22
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
Данни за търговеца на едро
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
БГ/WDA/MD-0105
28/01/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
58771
Atlas CoCr Drug Eluting Coronary Stent System
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
ATLAS CoCr Коронарна стентна система, елуираща лекарства е биоразградим полимерно покрит с кобалтов хром стент с лазерно изрязан дизайн, който освобождава сиролимус. ATLAS CoCr Коронарна стентна система, елуираща лекарства се използва при съдове с диаметър от 2,00 мм до 5,0 мм
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-45036, ИАЛ-45039
21/09/2021
20/09/2021
M.2021.106.14503-1
27/05/2024