Начало / Медицински изделия / Esteem Plus Soft Convex Urostomy Pouch

Esteem Plus Soft Convex Urostomy Pouch

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3106881519
24/09/2021 14:48
24/09/2021 16:09
24/06/2013 15:54
Данни за производителя
ConvaTec Limited
ConvaTec
Друго
Фирмен регистър
1309639
GB
Deeside
CH5 2NU
First Avenue, Deeside Industrial Park
Jonathan Hughes
+44 01244 584300
Jonathan.Huges@convatec.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
1606
Виктор Григорович 3
Емилия Андреева
02 951 59 76
02 951 59 32
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
1606
Виктор Григорович 3
Емилия Андреева
02 951 59 76
02 951 59 32
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
31068
Esteem Plus Soft Convex Urostomy Pouch
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
422562/422557/422551
Общи търговски данни
В процес на обработка