viola Ovulation Test

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06CG0000080719
24/09/2021 14:59
24/09/2021 16:07
19/08/2021 10:02
Данни за производителя
CARE diagnostica Produktions- und Vertriebsgesells
Друго
EC Сертификат
D4002000011
AT
Traiskirchen
Carina Kunz
+43 2252 55155-0
info@carediag.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
изделия за самотестуване, различни от тези по В9
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
00000
viola Ovulation Test
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
972077
Общи търговски данни
В процес на обработка
D4002000011
19/05/2024