Начало / Медицински изделия / Електрод CapSure Sense MRI SureScan

Електрод CapSure Sense MRI SureScan

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC3522336989
22/09/2021 18:23
23/09/2021 11:31
12/12/2016 14:23
Данни за производителя
MEDTRONIC, INC.
Друго
Регистрационен номер
218220
US
Minneapolis
Joan Kadrmas
763-5260152
sanja.lekovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
IV-P-T/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
35223
Електрод CapSure Sense MRI SureScan
4074, 4574 / 4074, 4574
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
407452/58, 457445/53
Общи търговски данни
В процес на обработка
2007841TЕ28
29/09/2023