Начало / Медицински изделия / Carbomedics Standard Aortic

Carbomedics Standard Aortic

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6024028883
20/09/2021 11:37
20/09/2021 11:43
16/09/2021 12:26
Данни за производителя
Corcym S.r.I
Corcym
Друго
ДДС номер
11515960968
IT
Салуджа
Жанлука Дал Боско
+393476698018
Gianluca.DalBosco@corcym.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
Яна
Таквор Бохосян
+ 359 2 960 36 86
t.zdravkova.hq@comleague.com
Данни за търговеца на едро
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
Яна
Таквор Бохосян
+ 359 2 960 36 86
t.zdravkova.hq@comleague.com
IV-P-T/МИ-298
08/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60240
Carbomedics Standard Aortic
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G70016640035
26/05/2024