Начало / Медицински изделия / 35 cm Precision Connector M-1

35 cm Precision Connector M-1

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDN3600753536
18/09/2021 22:30
20/09/2021 10:35
10/06/2021 09:37
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Невромодулационна Корпорация
БСЦИ
ЕИК
411344804
US
Валенсия
CA 91335
25155 Rye Canyon Loop
Adele Shoustal
+1 6619494046
adele.shoustal@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Нервна система
GMDN
36007
35 cm Precision Connector M-1
SC-9004-35
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Прецизният конектор M1 (PCM1) е предназначен за свързване на специфични Medtronic кабели към Boston Scientific имплантируем импулсен генератор (IPG).
Еднократна употреба
M365SC9004350
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
I7 065561 0036 Rev. 01
26/05/2024