Начало / Медицински изделия / Avista MRI 56cm 8 Contact Lead Kit

Avista MRI 56cm 8 Contact Lead Kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDN3600738824
17/09/2021 19:51
20/09/2021 10:23
10/06/2021 09:37
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Невромодулационна Корпорация
БСЦИ
ЕИК
411344804
US
Валенсия
CA 91335
25155 Rye Canyon Loop
Adele Shoustal
+1 6619494046
adele.shoustal@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Нервна система
GMDN
36007
Avista MRI 56cm 8 Contact Lead Kit
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Проводниците функционират като компонент на системите за стимулиране на гръбначния мозък (SCS), като доставят електрическа стимулация на нервните структури в гръбния аспект на гръбначния мозък, което води до инхибиране на усещането за болка. Осем-контактният перкутанен проводник Avista ™ MRI се пред
Еднократна употреба
M365SC2408560
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
I7065561 0045 Rev. 00
26/05/2024