Начало / Медицински изделия / 25 cm D4 Splitter 2x4 Kit

25 cm D4 Splitter 2x4 Kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDN3600798052
18/09/2021 17:51
20/09/2021 10:13
10/06/2021 09:37
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Невромодулационна Корпорация
БСЦИ
ЕИК
411344804
US
Валенсия
CA 91335
25155 Rye Canyon Loop
Adele Shoustal
+1 6619494046
adele.shoustal@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Нервна система
GMDN
36007
25 cm D4 Splitter 2x4 Kit
Описание на медицинското изделие
2
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Сплитер 2x4 може да се използва за свързване на множество Linear ™ изводи към Boston Scientific стимулатор за стимулация на гръбначния мозък.
Еднократна употреба
M365SC3304250
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
I7 065561 0036 Rev. 01
26/05/2024