Начало / Медицински изделия / ACURATE neo2 трансфеморална с-ма за доставка

ACURATE neo2 трансфеморална с-ма за доставка

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6024589951
GTIN
07640168110123
16/09/2021 03:46
16/09/2021 11:04
19/03/2013 12:07
Данни за производителя
Бостън Сайънтифик Корпорейшън
Бостън Сайънтифик
ЕИК
802024099
US
Марлборо
MA 01752
Bodzan, Renata
0048607410800
Renata.Bodzan@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-186
11/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
Трансфеморална система за доставка
ACURATE neo2 трансфеморална с-ма за доставка
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Трансфеморална система за доставка
Еднократна употреба
SYM-DS-005
Общи търговски данни
В процес на обработка
3812454DE45
26/05/2024