Начало / Медицински изделия / ACURATE neo2 АОРТНА КЛАПНА СИСТЕМА

ACURATE neo2 АОРТНА КЛАПНА СИСТЕМА

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6024596354
GTIN
076401681101XX
16/09/2021 03:29
16/09/2021 11:03
19/03/2013 12:07
Данни за производителя
Бостън Сайънтифик Корпорейшън
Бостън Сайънтифик
ЕИК
802024099
US
Марлборо
MA 01752
Bodzan, Renata
0048607410800
Renata.Bodzan@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-186
11/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
Аортни транскатетърни клапни биопротези
ACURATE neo2 АОРТНА КЛАПНА СИСТЕМА
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Платна и пола от свински перик
Предназначено действие, определено от производителя
Използва се за облекчение на състоянието на аортна стеноза при пациенти със симптоматично сърдечно заболяване, дължащо се на тежка вродена калцифицираща аортна стеноза, по преценка на екип кардиолози, включително сърдечен хирург, с цел извършване на трансфеморално поставяне на аортен сърдечен клапан
Еднократна употреба
SYM-SV2X-004
Общи търговски данни
В процес на обработка
3812454DE45
26/05/2024