Анулофлекс

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1603986985
15/09/2021 11:37
15/09/2021 14:24
13/09/2021 09:57
Данни за производителя
Corcym S.r.l.
Corcym
Друго
ДДС Номер
11515960968
IT
Салуджа
13040
Кресчентино сн
Жанлука Дал Боско
+393476698018
Gianluca.DalBosco@corcym.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BH
София
1618
Иван Сусанин 44
Борис Конев
+35929555879
office@medicard.bg
Данни за търговеца на едро
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BH
София
1618
Иван Сусанин 44
Борис Конев
+35929555879
office@medicard.bg
IV-Р-Т/МИ-291
31/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
UMDNS
16039
Анулофлекс
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
af-726, af-728, af-730, af-732, af-734, af-736, af-726, af-828, af-830, af-832, af-834, af-836
Общи търговски данни
В процес на обработка
G7 001664 0042 Rev. 01
26/05/2024