MIRUS DISP. PPH 32

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV4673756601
14/09/2021 08:19
15/09/2021 11:28
13/09/2021 10:32
Данни за производителя
MERIL ENDO SURGERY PVT LTD
MERIL
Друго
registration number
1783-MDD-073
IN
Gujarat
1325/139 Bilakhia House, Muktangan Merg, Chala Vap
Sanjay Yadav
+912603052100
askinfo@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Уелкеър ЕООД
ЕИК
203947490
BG
SOF
София
Aris Papadopoulos
+359 2 860 31 92
info@wellcare.bg
Данни за търговеца на едро
Уелкеър ЕООД
ЕИК
203947490
BG
SOF
София
Aris Papadopoulos
+359 2 860 31 92
info@wellcare.bg
IV-P-T/МИ 1318
23/06/2016
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
46737
MIRUS DISP. PPH 32
MPPH32
MPPH32
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
MPPH32
Общи търговски данни
В процес на обработка
2195-MED-2012001
26/05/2024