Начало / Медицински изделия / FILAPROP POLYPROPYLENE MESH (05CM X 10CM)

FILAPROP POLYPROPYLENE MESH (05CM X 10CM)

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV6030041208
13/09/2021 17:30
15/09/2021 11:26
13/09/2021 10:32
Данни за производителя
MERIL ENDO SURGERY PVT LTD
MERIL
Друго
registration number
1783-MDD-073
IN
Gujarat
1325/139 Bilakhia House, Muktangan Merg, Chala Vap
Sanjay Yadav
+912603052100
askinfo@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Уелкеър ЕООД
ЕИК
203947490
BG
SOF
София
Aris Papadopoulos
+359 2 860 31 92
info@wellcare.bg
Данни за търговеца на едро
Уелкеър ЕООД
ЕИК
203947490
BG
SOF
София
Aris Papadopoulos
+359 2 860 31 92
info@wellcare.bg
IV-P-T/МИ 1318
23/06/2016
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
60300
FILAPROP POLYPROPYLENE MESH (05CM X 10CM)
PPM510
PPM510
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PPM510
Общи търговски данни
В процес на обработка
1783-MDD-075
08/01/2023