HBsAg Test

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А2V0000032361
14/09/2021 11:13
14/09/2021 11:29
14/09/2021 10:22
Данни за производителя
TÜRKLAB Tibbi Mal. San. Tic. A.Ş
Друго
00000
00000
TR
Izmir
Dr. Sahin Yaglidere
+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за откриване, потвърждаване и количествено определяне на човешки проби от маркери на инфекции на НIV (НIV 1 и
Разни
GMDN
00000
HBsAg Test
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
622093
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-IVDD-434/2019
28/08/2024