EndoArmor+ Gown

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3549225894
13/09/2021 16:29
13/09/2021 16:35
03/09/2021 10:00
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Корпорация
БСК
ЕИК
042695240
US
Малборо
MA 01752
300 Бостън Сайнтифик Уей
Кати Петерсон
+1 5086834000
katy.peterson@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
35492
EndoArmor+ Gown
Описание на медицинското изделие
10
Предназначено действие, определено от производителя
За употреба в здравни заведения
Еднократна употреба
SGE-389
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020