Начало / Медицински изделия / Бърз Антигенен тест за COVID-19 проба от слюнка

Бърз Антигенен тест за COVID-19 проба от слюнка

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06CV6545402200
30/08/2021 10:07
30/08/2021 13:22
04/11/2020 09:45
Данни за производителя
Ханджоу Олтест Биотех Ко.,Лтд
Ханджоу Олтест Биотех
Друго
00000
00000
CN
Ханджоу
Соар Гао
+8657156267891
info@alltest.com.cn
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
София
Таквор Бохосян
+ 359 2 960 37 11
m.kovacheva.hq@comleague.com
Данни за търговеца на едро
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
София
Таквор Бохосян
+ 359 2 960 37 11
m.kovacheva.hq@comleague.com
IV-P-T/МИ-298
08/02/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
изделия за самотестуване, различни от тези по В9
Разни
GMDN
65454
Бърз Антигенен тест за COVID-19 проба от слюнка
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-IVDD-426/2021
27/05/2024