Начало / Медицински изделия / CSF-Flow Control Valve, Burr Hole

CSF-Flow Control Valve, Burr Hole

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3596564103
10/08/2021 11:25
20/08/2021 11:04
12/12/2016 14:23
Данни за производителя
MEDTRONIC, INC.
Друго
Регистрационен номер
218220
US
Minneapolis
Joan Kadrmas
763-5260152
sanja.lekovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
IV-P-T/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
35965
CSF-Flow Control Valve, Burr Hole
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
42532/34/36/42/44/46
Общи търговски данни
В процес на обработка
2096404CE03
01/05/2024