Начало / Медицински изделия / Кит 55cm. 8 Contact Extension Kit

Кит 55cm. 8 Contact Extension Kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDN3730752102
GTIN
37307
28/07/2021 15:14
30/07/2021 15:51
10/06/2021 09:37
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Невромодулационна Корпорация
БСЦИ
ЕИК
411344804
US
Валенсия
CA 91335
25155 Rye Canyon Loop
Adele Shoustal
+1 6619494046
adele.shoustal@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Нервна система
GMDN
37307
Кит 55cm. 8 Contact Extension Kit
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Едностранно или двустранно стимулиране на субталамичното ядро (STN) или вътрешния глобус палидус (GPi) за лечение болестта на Паркинсон, с чувствителност на леводопа, неповлияващ се медикаментозно лечение.
Еднократна употреба
M365NM3138550
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
I7065561 0029
26/05/2024