ATB FUNGUS 3

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5860584246
20/07/2021 15:16
21/07/2021 16:00
28/09/2018 14:12
Данни за производителя
Биомерийо
БМX
ЕИК
673620399
FR
Marcy-l'Etoile
69280
George Dimitrelos
0033 478872000
george.dimitrelos@biomerieux.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИКЛИМ ЕООД
ЕИК
204844550
BG
SOF
София
Боян Игнатов
02/4522930
02/4518887
office@mediclim.bg
Данни за търговеца на едро
МЕДИКЛИМ ЕООД
ЕИК
204844550
BG
SOF
София
Боян Игнатов
02/4522930
02/4518887
office@mediclim.bg
IV-P-T/МИ1454
22/12/2017
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
58605
ATB FUNGUS 3
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка