Начало / Медицински изделия / ХИРУРГИЧЕСКИ ИГЛИ

ХИРУРГИЧЕСКИ ИГЛИ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV9999921983
GTIN
99999
21/07/2021 10:51
21/07/2021 15:25
21/07/2021 10:26
Данни за производителя
SMI AG
SMI
Друго
9999999
9999999999
BE
St.Vith
4780
Steinerberg 8
Генерален директор
+32 80 227 292
+32 80 227 292
info@sutures.be
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелмед България ЕООД
ЕИК
130477290
BG
SOF
София
1309
ЦАР СИМЕОН БЛ.20
Валентин Кръстев
02 9200456
02/4174298
info@helmed.bg
Данни за търговеца на едро
Хелмед България ЕООД
ЕИК
130477290
BG
SOF
София
1309
ЦАР СИМЕОН БЛ.20
Валентин Кръстев
02 9200456
02/4174298
info@helmed.bg
IV-P-T/МИ-109
02/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
99999
ХИРУРГИЧЕСКИ ИГЛИ
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-34967
16/07/2021
26/07/2021
LRQ00001122/C
26/09/2022