Начало / Медицински изделия / Anaesthetic Breathing Systems

Anaesthetic Breathing Systems

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaR1013930487
GTIN
00000000000000
20/07/2021 12:26
20/07/2021 12:41
15/07/2021 16:40
Данни за производителя
INTERSURGICAL
ЕИК
234236234
GB
Вокингам
Галина Кулезиене
0037061271002
galinaK@intersurgical.lt
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
СЪРДЖИМЕД ЕООД
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
Екатерина Джунелова
024921389
surgimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
СЪРДЖИМЕД ЕООД
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
Екатерина Джунелова
024921389
surgimed@abv.bg
IV-P-T-МИ 054
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Дихателна система
GMDN
10139
Anaesthetic Breathing Systems
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
GB19/964232
26/11/2022