SILK

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbV1391006705
GTIN
05404020009985
16/07/2021 14:49
19/07/2021 10:35
16/04/2018 16:59
Данни за производителя
ЕС ЕМ АЙ АГ
ЕС ЕМ АЙ
Друго
данъчен номер
0432408182
BE
Сен Вит
4780
Щайнерберг 8
Вебер
003280/227292
info@sutures.be
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
СЪРДЖИМЕД ЕООД
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
1510
ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.115
Мина Петрова
02 492 13 89
surgimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
СЪРДЖИМЕД ЕООД
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
1510
ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.115
Мина Петрова
02 492 13 89
surgimed@abv.bg
IV-P-T/МИ 054
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Разни
GMDN
13910
SILK
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
301011861TN
24/05/2024