Начало / Медицински изделия / Acier - монофиламентен конец от неръждаема стомана

Acier - монофиламентен конец от неръждаема стомана

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1389676565
09/07/2021 12:23
12/07/2021 13:17
16/07/2019 10:05
Данни за производителя
Питърс Сърджикал
ЕИК
444018477
FR
Бобини
93013
42 rue Benoit Frachon
Стефан Джорджевич
+33 1 48106262
peters.balkans@yahoo.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин 44
Борис Конев
+359 2 9555 879
office@medicard.bg
Данни за търговеца на едро
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин 44
Борис Конев
+359 2 9555 879
office@medicard.bg
IV-Р-Т/МИ-291
31/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
13896
Acier - монофиламентен конец от неръждаема стомана
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
31 xxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
36016
26/05/2024