Начало / Медицински изделия / Артериална канюла

Артериална канюла

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1056480404
06/07/2021 16:29
06/07/2021 16:34
24/06/2013 11:18
Данни за производителя
Сорин Груп Италия
Сорин
Друго
Регистрационен
10556980158
IT
Салуджа
13040
Via Crescentino
Мауро Ерколани
00390161487412
00390161487048
Mauro.ercolani@sorin.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин, 44
Борис Николов Конев
9555878
8581303
office@medicard.bg
Данни за търговеца на едро
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин, 44
Борис Николов Конев
9555878
8581303
office@medicard.bg
IV-P-T / МИ-291
31/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
UMDNS
10564
Артериална канюла
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
A211-30A/J, A211-30B, A211-30C, A211-30N, A211-38A/J, A211-38B, A211-38C, A211-38N, A211-45A/J, A211-45B, A211-45B/J, A211-45C, A211-45N, A211-52A/J, A211-52B/J, A211-52C/J, A211-65A/J, A211-65B/J, A211-65C/J, A211-80A/J, A211-80B/J, A212-30A/J, A212
Общи търговски данни
В процес на обработка
2155862DE02
26/05/2024