25 x 1 Batch KIT IRIS, S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1128576034
02/07/2021 11:35
02/07/2021 14:12
23/06/2021 10:23
Данни за производителя
Lettix B.V.
ЕИК
000000000
NL
Apeldoorn
Louis Schrooten
+31555224665
ls@lettix.nl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
11285
25 x 1 Batch KIT IRIS, S
Disposable main set IRIS
Предназначено действие, определено от производителя
Комплектът е съвместим с инжектор IRIS, за инжектиране на радиофармацевтични разтвори. Този комплект е инсталиран на IRIS за дозиране на цялата партида радиофармацевтик.
Еднократна употреба
0246050022
Общи търговски данни
В процес на обработка
2174275CE01
26/05/2024