Начало / Медицински изделия / Seeker® Crossing Support Catheter

Seeker® Crossing Support Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC1754121855
23/06/2021 14:32
25/06/2021 12:21
08/11/2017 15:31
Данни за производителя
Bard Peripheral Vascular Inc.
BARD
Друго
VAT
DE172342955
US
Tempe
Anke Malchow
+497219445464
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
17541
Seeker® Crossing Support Catheter
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Катетрите Seeker®, улесняващи въвеждането, се препоръчват за замяна на водача и за използване с устройства за инфузия, предназначени за употреба в периферната съдова система. Катетрите са предназначени за улесняване на въвеждането на водача по време на достъпа до съдовете, дават възможност за замяна на водача и предоставят канал за преминаването на физиологичен разтвор и/или диагностични контрастни агенти.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
26/05/2024