Presto Inflation Device

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IC1754100155
24/06/2021 12:57
25/06/2021 11:46
08/11/2017 15:31
Данни за производителя
Bard Peripheral Vascular Inc.
BARD
Друго
VAT
DE172342955
US
Tempe
Anke Malchow
+497219445464
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Сърдечно-съдова система
GMDN
17541
Balloon inflation device
Presto Inflation Device
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Измерващ, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Изделието за надуване Presto™ е показано за създаване и поддържане на налягането в балонни дилатационни катетри за ангиопластика, както и за изпускането им.
Еднократна употреба
ID4030
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
26/05/2024