Начало / Медицински изделия / Ultraverse 035 PTA Balloon Dilatation Catheter

Ultraverse 035 PTA Balloon Dilatation Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC1718430028
15/06/2021 14:53
16/06/2021 16:13
08/11/2017 15:31
Данни за производителя
Bard Peripheral Vascular Inc.
BARD
Друго
VAT
DE172342955
US
Tempe
Anke Malchow
+497219445464
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
UMDNS
17184
Ultraverse 035 PTA Balloon Dilatation Catheter
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
PTA дилатационният катетър Ultraverse® 035 представлява полуразтягащ се балон-катетър, състоящ се от въвеждан чрез водач (OTW) катетър с лумен и с ангиопластичен балон, фиксиран към дисталния връх. PTA дилатационният катетър Ultraverse® 035 е предназначен за дилатация на стеноза в периферни артерии, за третиране на обструктивни лезии на нативни или синтетични AV фистули и/или за повторно разгъване на ендолуминални стент-графт елементи в илиачните артерии. Този продукт се препоръчва също така и за постдилатация на балонно разгъвани саморазгъващи се стентове в периферните съдове.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
26/05/2024