Начало / Медицински изделия / Ultraverse 014 and 018 PTA Balloon Dilatation Cath

Ultraverse 014 and 018 PTA Balloon Dilatation Cath

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC1718416197
15/06/2021 14:53
16/06/2021 16:12
08/11/2017 15:31
Данни за производителя
Bard Peripheral Vascular Inc.
BARD
Друго
VAT
DE172342955
US
Tempe
Anke Malchow
+497219445464
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
UMDNS
17184
Ultraverse 014 and 018 PTA Balloon Dilatation Cath
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Дилатационните балон-катетри Ultraverse® 014 и 018 PTA представляват балон-катетри за малки съдове, състоящи се от въвеждан чрез водач (OTW) коаксиален катетър с лумен и балон, фиксиран към дисталния връх. PTA дилатационните катетри Ultraverse® 014 и Ultraverse® 018 се препоръчват за употреба при перкутанна транслуминална ангиопластика (РТА) на ренални, поплитеални, тибиални, феморални и перонеални артерии.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
26/05/2024