Начало / Медицински изделия / Дренажни балони и торбички

Дренажни балони и торбички

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3748249312
GTIN
0000
15/06/2021 13:23
16/06/2021 13:25
04/06/2021 11:45
Данни за производителя
Биометрикс ЕООД
Биометрикс ЕООД
ЕИК
123456789
IL
Йерусалим
91450
Елиан Бен Граф
+972-54-4726738
info@biometrixmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Анита Лилова
02/920-01-23
anita.lilova@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Анита Лилова
02/920-01-23
anita.lilova@dutchmed.bg
IV-P-T/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
37482
Дренажни балони и торбички
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
IQ0700,MD-0008,UA-0003,UA-000
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2S 002374 0006
26/05/2024