Verticale Cervical Occi

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbN6132404744
10/06/2021 14:52
10/06/2021 16:07
09/10/2020 13:32
Данни за производителя
Silony Medical GmbH
Silony Medical
Друго
VAT
285001251
DE
Leinfelden-Echterdingen
70771
Leinfelder Strase 60
Евгения Хинкова
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Евгения Хинкова
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Евгения Хинкова
+359896668862
info@neuro.bg
IV-Р-Т / МИ 1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Нервна система
GMDN
61324
Verticale Cervical Occi
Описание на медицинското изделие
титаниева сплав
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Система за фиксация на окципито-цервико гръбначен отдел на гръбначния стълб
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
28395
09/06/2021
01/06/2021
D1350300016
26/05/2024