Osteo-site VCF Kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IN3580993844
10/06/2021 14:39
10/06/2021 15:48
08/02/2021 14:43
Данни за производителя
IZI Medical Products LLC
IZI Medical
Друго
Registration Number
5183318
US
Owings Mills
21117
IZI Medical
+18002311499
info@izimed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Стилянос Зафирис
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Стилянос Зафирис
+359896668862
info@neuro.bg
IV-P-T / МИ 1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Нервна система
GMDN
35809
Osteo-site VCF Kit
Описание на медицинското изделие
медицинска пластмаса
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Инжекторът за костен цимент, съдържа спринцовка с ръчно захранване от 10 кубика със свързваща тръба, използвана за поставяне на костен цимент на хирургичните места.
Еднократна употреба
G80000
Общи търговски данни
В процес на обработка
G10585610034
20/10/2023