Начало / Медицински изделия / BiomarC® тъканен маркер

BiomarC® тъканен маркер

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV4800859021
09/06/2021 13:21
09/06/2021 14:15
08/06/2021 11:28
Данни за производителя
Карбон Медикал Технологии
Друго
Регистрационен номер
2134494
US
Минесота
Стюарт Брейн
+1(651)653-8512
info@carbonmed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Ергин ЕООД
ЕИК
115807794
BG
PDV
Пловдив
Теодор Самарджиев
+359-897-848-305
einediv@gmx.net
Данни за търговеца на едро
Ергин ЕООД
ЕИК
115807794
BG
PDV
Пловдив
Теодор Самарджиев
+359-897-848-305
einediv@gmx.net
IV - P - T / МИ-814
29/03/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
48008
BiomarC® тъканен маркер
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
01777
15/12/2022