ELISA SARS CoV-2 Antigen

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV15-04-09-01-0042420
09/06/2021 11:17
09/06/2021 12:01
08/04/2016 11:46
Данни за производителя
EUROIMMUN AG
EUROIMMUN AG
ЕИК
135116900
DE
Lübeck
23560
Seekamp 31
Cagla Egretaud
+49 451 58 55-0
+49 451 58 55-591
cagla.egretaud@euroimmun.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"ЕЛТА 90М" ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
1000
ул. "Дунав" N 19
Радостин Радев
+359 2 983 9649 
+359 2 983 22 11
office@elta90.eu
Данни за търговеца на едро
"ЕЛТА 90М" ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
1000
ул. "Дунав" N 19
Радостин Радев
+359 2 983 9649 
+359 2 983 22 11
office@elta90.eu
IV-P-T/MИ /050
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
15-04-09-01-00
ELISA SARS CoV-2 Antigen
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
EQ 2606-9601
Общи търговски данни
В процес на обработка