STA-Cleaner Solution

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV13-02-80-90-0097181
08/06/2021 16:11
09/06/2021 10:41
20/07/2016 15:04
Данни за производителя
Diagnostica Stago S.A.S.
Stago
ЕИК
305151409
FR
Paris Asnières-sur-Seine
92665
3 Allée Theresa
Ms. Barbara Conan
+33 1 46 88 21 21
+33 1 55 02 12 70
webmaster@stago.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛТА 90М ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
1000
Дунав 19
Елена Сотирова
02 983 96 49 / 0879978014
02 983 22 11
office@elta90.eu
Данни за търговеца на едро
ЕЛТА 90М ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
1000
Дунав 19
Елена Сотирова
02 983 96 49 / 0879978014
02 983 22 11
office@elta90.eu
IV-Р-Т/МИ/050
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
13-02-80-90-00
STA-Cleaner Solution
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
00973
Общи търговски данни
В процес на обработка