Начало / Медицински изделия / Ортеза за лакът с допълнителна стабилизация EB-L

Ортеза за лакът с допълнителна стабилизация EB-L

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1802845489
08/04/2021 16:21
08/04/2021 17:17
24/03/2021 11:05
Данни за производителя
REH4MAT Slawomir Wronski
Друго
n/a
0000
PL
Glogow Malopolski
Michael Matejek
0048166214135
mm.export@reh4mat.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
Ивайло Танев
024420424
info@adapt.bg
Данни за търговеца на едро
Глобъл Ентърпрайз ООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
Ивайло Танев
024420424
info@adapt.bg
IV-Р-Т/МИ-750
27/10/2011
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
UMDNS
18028
Ортеза за лакът с допълнителна стабилизация EB-L
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка