Начало / Медицински изделия / VITROS Immun. Products SARS-CoV-2 Antigen Controls

VITROS Immun. Products SARS-CoV-2 Antigen Controls

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV1706137272
08/04/2021 16:56
08/04/2021 17:05
16/06/2020 16:36
Данни за производителя
Ortho Clinical Diagnostics
Ortho
ЕИК
000000000
US
Raritan
Петрос Доризас
+30 6951004516
petros.dorizas@orthoclinicaldiagnostics.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ОртоХим ООД
ЕИК
205882333
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@orthochim.bg
Данни за търговеца на едро
ОртоХим ООД
ЕИК
205882333
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@orthochim.bg
BG/WDA/MD-0218
03/02/2020
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17061
VITROS Immun. Products SARS-CoV-2 Antigen Controls
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
6199943
Общи търговски данни
В процес на обработка